Geo Focusgroep Afdrukken

De doelstelling van de Geo Focusgroep is het belichten van het gehele Geo-informatie werkveld, waarbij gebruik gemaakt wordt van MicroStation en de daarop aansluitende GIS-tools.
Door het met elkaar delen van informatie betreffende dit werkveld (inclusief GIS) kunnen we komen tot nieuwe werkmethoden met betrekking tot het verkrijgen, beheren, opmaken en ontsluiten van gegevens met een ruimtelijke component en de daaruit te aggregeren informatie.

Ook de uitwisseling van data van het ene platform naar het andere is een dagelijks voorkomend verschijnsel dat vaak voor de nodige problemen zorgt. Deze problematiek behoort tot de aandachtsgebieden van de Geo Focusgroep.

Waarom een Geo Focusgroep?
De ontwikkeling op het gebied van Geo-informatievoorziening zijn enorm. De nieuwe GIS-technologieën, met name web-technologieën spelen hierbij een belangrijke rol en bieden enorme mogelijkheden. Veel organisaties oriënteren zich op dit moment of gebruiken de mogelijkheden van de nieuwe GIS-technologieën reeds. Steeds meer eindgebruikers doen hier hun voordeel mee. Kaartgebruik op elke werkplek komt dichterbij en is bij veel bedrijven al gemeengoed. Parallel hieraan worden de eisen gesteld aan de Geo-informatie steeds hoger. Actualiteit, juistheid en volledigheid worden door de gebruiker als vanzelfsprekend en "normaal" verondersteld. De trend dat Geo-informatie (= ruimtelijke informatie) steeds meer verweven raakt met organisatiebreed ICT-beleid is een feit.

Bovenstaande ontwikkelingen geven zowel medewerkers als beslissers in het Geo-informatiewerkveld soms het gevoel dat het wel erg snel gaat. De eisen die afnemers aan het Geo-product stellen liggen anders (hoger) dan enkele jaren geleden. De afnemer is gewend (verwend?) aan alles wat via het Web te benaderen is en verwacht dat ook binnen zijn eigen werkveld te kunnen. De leveranciers, lokale overheden, overheden en particuliere instanties zullen hierop inspelen. Door ervaringen te delen binnen de TMC Geo Focusgroep kan worden voorkomen dat een ieder opnieuw het wiel gaat uitvinden en kan de Geo-informatie en de ontsluiting hiervan op een hoger niveau worden gebracht.

Bestuur
Het bestuur van deze focusgroep bestaat uit:

  • Dolf de Rooij - gemeente Amstelveen (voorzitter)
  • Corné van Zunderd - gemeente Etten Leur
  • Robert Janssen - gemeente Almere