Lid worden Afdrukken

De TMC kent een aantal lidmaatschapsvormen en contributies.
Onderstaande lidmaatschapsvormen en jaarcontributies gelden per 1 januari 2010

Lidmaatschapsvorm Jaarcontributie* Rechten en voorwaarden
Studentenlidmaatschap € 25,00 Studenten die op persoonlijke titel lid worden. Dit kan alleen na overlegging van een kopie van een studenten- of collegekaart.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Persoonlijk lidmaatschap € 50,00 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Bedrijfslidmaatschap € 250,00 Lidmaatschap staat op naam van het bedrijf. Meerdere collega's kunnen deelnemen aan verschillende bijeenkomsten. Er geldt in principe geen maximum voor het aantal collega's dat een bijeenkomst bijwoont (fair use policy).
Extra Postadres € 45,00 Extra postadres om via de post uitnodigingen en informatie te kunnen ontvangen.

Het TMC-lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor een bedrijfslidmaatschap geldt dat als u in de loop van het jaar lid wordt, dan betaalt u alleen voor het aantal resterende volle maanden.
Voorbeeld: U neemt een bedrijfslidmaatschap op 15 september. U betaalt dan van 15 september t/tm 31 december 3/12 x 250 = € 62,50.

U kunt op één van de volgende manieren lid worden:

Wilt u voordat u lid wordt inzage in de statuten of het huishuidelijk reglement van de TMC dan kunt u deze uiteraard opvragen bij ons secretariaat (zie contact pagina).

 


* Wijzigingen voorbehouden