MicroVisie Magazine Afdrukken

Verschijnt: 2x per jaar in print,  1x per jaar digitaal

Omvang: 24 pagina’s per nummer

Oplage: 500 stuks

Full Colour uitgave

Profiel

MicroVisie Magazine is het enige Nederlandstalige onafhankelijke magazine dat artikelen publiceert over Bentley gerelateerde software. Initiatiefnemer is TMC Nederland, die het magazine uitgeeft als service richting haar leden. TMC is een vereniging voor en door gebruikers van Bentley-software. 
Geïnteresseerden die geen lid zijn van TMC Nederland, kunnen een betaald abonnement afnemen. 
In het magazine zijn ervaringen van gebruikers van Bentley software terug te vinden, maar ook product- en marktnieuws en activiteiten van alle TMC focusgroepen komen aan bod. Zo komen de MicroStation-, ProjectWise-, Geo- en 3D-focusgroep aan het woord met oplossingen voor en praktijkverhalen uit de geo-, plant-, civil,- building- en utilities markt. Uiteraard is er ook aandacht voor evenementen en sponsors.  Tevens zal het magazine online op de TMC website gepubliceerd worden.

Geschiedenis

MicroVisie Magazine vindt haar oorsprong in MicroScope, een Nederlandstalig tijdschrift dat tussen 1993 en 1995 werd uitgegeven door F&L Publications Nijmegen in opdracht van InterStation Benelux.  
Later is Bentley Benelux samen met F&L verantwoordelijk geworden voor het magazine en is de naam veranderd in MicroVisie Magazine. Hun laatste nummer is in december 2004 uitgekomen.  
TMC Nederland geeft MicroVisie Magazine sinds 2008 uit.


Doelgroep

Het magazine wordt gratis verspreid onder de leden van TMC Nederland en wordt gestuurd naar relaties van TMC Nederland. 
Onder de TMC-leden bevinden zich o.a. Nederlandse gemeenten en overheidsinstellingen,  waterschappen, architecten-, ontwerp- en  ingenieursbureaus in de geo-, proces-, bouw- en civieltechnische markt.

Download

Alle uitgaven van TMC MicroVisie zijn hier te downloaden van onze website.

Redactie

De redactie is altijd op zoek naar interessante ervaringsverhalen, productnieuws, tips & trucs of nieuws uit uw vakgebied. Dus vindt u het leuk om een redactionele bijdrage te leveren, neem dan contact op met de redactie, Ilse Zethof: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Advertentiestarieven

Advertentietarieven (incidenteel, zonder contract) 
1/1 pagina € 1.150.- 
1/2 pagina €   925,- 
1/4 pagina €   750,- 
Folder inleggen € 1.350,- + extra portokosten + insteekkosten € 100 
Personeelsadvertenties 10% korting

Advertenties

Wilt u 3x adverteren, neem dan contact op met TMC Nederland, Ilse Zethof. Telefoon: 0297-360292 of 06-53660262 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Nr.

Verschijnt

Deadline redactie

Deadline advertentie

2/2015 - print

20 november 2015

26 oktober 2015

2 november 2015

1/2016 - print

30 maart 2016

2 maart 2016

9 maart 2016

2/2016 - online

22 juni 2016

10 juni 2016

10 juni 2016

3/2016 - print

15 november 2016

21 oktober 2016

31 oktober 2016

 

Vormgeving

De Suggestie, Nieuwkuijk

Drukkerij

Print People, Nieuwkuijk

Abonnementen

MicroVisie Magazine wordt gratis verspreid onder leden van TMC Nederland.

Kosten voor abonnement: € 50,- per jaar. Abonnement is inclusief persoonlijk lidmaatschap TMC Nederland voor 1 jaar (persoonlijk lidmaatschap is niet overdraagbaar op een collega). Een andere vorm van (bedrijfs)lidmaatschap is uiteraard mogelijk. Informatie op te vragen bij secretariaat TMC. Abonnement/lidmaatschap kan op elk gewenst tijdstip ingaan, maar wordt gefactureerd per kalenderjaar (januari t/m december) of een deel daarvan. Alle abonnementen/lidmaatschappen worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee voor het einde van het jaar schriftelijk opzegt. MicroVisie Magazine verschijnt 3x per jaar.

Voor informatie over abonnementen:
TMC secretariaat: + 31 297 360292

Copyrights
Het auteursrecht op verschenen artikelen uit MicroVisie Magazine wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden welke in de uitgave mochten voorkomen.