TMC Nederland Nieuws
Summerschool 2017 PDF Afdrukken E-mailadres

Samenwerken bij Summerschool
Workshop 3D

Het thema van de TMC-VNMG Summerschool van 18 mei 2017 was dit jaar samenwerken. Dat zag je terug in een aantal workshops en presentaties, maar het werd vooral duidelijk door de samenwerking tussen de twee Bentley-gebruikersverenigingen. TMC Nederland en VNMG organiseerden voor het eerst samen een groot evenement, waar ook Bentley een groot aandeel in had. Zij organiseerden in de ochtend hun Bentley Connection Seminar dat op twintig plaatsen wereldwijd gehouden werd. Parijs Sydney, Praag, Moskou, Johannesburg, Hong Kong en ook Harderwijk, want daar vond het evenement voor de Nederlandse gebruikers plaats.

Rapportcijfer 8,2
Het congrescentrum op het Bouw & Infra Park was de plek waar zo’n 120 Bentley softwaregebruikers samen waren gekomen om het laatste nieuws te horen, te netwerken, ervaringen uit te wisselen en naar huis te gaan met een rugzak vol nieuw opgedane kennis, relevant voor hun werkomgeving. Er kwamen veel positieve reacties en met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 is de organisatie zeer tevreden.

Zelf aan de slag 
Deelnemers gingen zelf aan de slag achter de laptop en verdiepten hun kennis over onder andere MicroStation CONNECT, Grondwerk MX/OpenRoads, ProjectWise, Optimize Draw, GEOCAD, en C-SAM Beheer. M

aar er werd ook verteld over Missing Maps, Geografische Coördinaat Systemen, Infrakit, Participatie en het gebruik van Publiek Participatie GIS, PDOK BGT/BRK naar CAD, innovatie Hackaton en virtual reality.

Presentaties
Voor wie de presentaties nog eens rustig wilt doornemen of voor wie niet in de gelegenheid was om naar Harderwijk te komen, zijn de meeste powerpoints en bijbehorende pdf’s hier te downloaden: http://www.tmc-nederland.nl/owl/browse.php?sess=0&parent=241&expand=1&order=name&curview=0&sortname=ASC

De foto’s zijn hier te vinden: https://photos.google.com/share/AF1QipM56rdNyXqPcbAcJ9iRdP1EUFtiPZCnoTjs0GHWcT7tOynHnT2627VIjQ0-3M0Ltg?key=NU0zQmRRMzVubzh6QXlqNEF6OFVJZFRSdGRyVlZB

 
Lentenummer MicroVisie PDF Afdrukken E-mailadres

Microvisie Magazine 2017 nummer 1

Er is weer een nieuwe MicroVisie uit. In dit magazine onder andere aandacht voor een terugblik op TMC Winterschool, van MicroStation naar Virtual Reality, de samenwerking tussen de gebruikersverenigingen TMC en VNMG, informatievoorziening bij ProRail, OpenRoads Designer, GeoCAD Inwinning, nieuwe mogelijkheden met de SELECT CONNECT Edition en tips & trucs over User Preferences.

Ideeën of verzoeken voor het zomernummer van MicroVisie Magazine? Laat het ons weten.

Download hier het nieuwe nummer

 
Programma Summerschool 2017 PDF Afdrukken E-mailadres

Programma

09.00

ontvangst en registratie

09.30

Workshop
Templates bouwen, deel 1 (vol)

Workshop Optimize Draw NLCS – doorsnede en plotcompositie

Workshop
Participatie

Bentley Connection Seminar

10.50

Korte pauze

11.10

Workshop MicroStation naar

Virtual Reality (vol)

Workshop
Grondwerk MX/OpenRoads

Workshop
Missing Maps

Bentley Connection Seminar

12.30

TMC ledenvergadering (aparte uitnodiging)

12.50

Lunch

13.45

Workshop AutoCAD Conversie

Workshop
Kaarten bouwen met C-SAM generiek

Workshop
Van vlakgerichte BGT en BRK uit PDOK naar een lijngericht CAD- bestand in MicroStation

Workshop importeren 3D bestands-formaten

Presentaties
- Infrakit
- Innovatie Hackaton

15.10

Korte pauze

15.25

Workshop MicroStation en Geografische Coordinaat Systemen

Workshop
Templates bouwen, deel 2

Workshop
MicroStation naar Virtual Reality

Presentatie en Workshop ProjectWise

Presentaties
- MicroStation in VDI

-Bentley & NedGraphics CONNECTed

16.50

Fun

17.45

BBQ

 

Programma breakout-sessies

Ronde 1, 09.30 – 10.50 uur

Sessie 1
Workshop ‘Nederlandse template bibliotheek, deel 1’ (vol)
Door: Mark Bos-Ballesta en Erik van Dam-Boskalis
De vraag om een standaardisatie van de OpenRoads Template Bibliotheek wordt door het toenemende gebruik van PowerCivil en MX Road steeds groter. Om deze vraag te gaan invullen heeft Mark Bos het initiatief genomen om in een tweetal workshops het opzetten van deze bibliotheek en het bouwen van de basiscomponenten te behandelen.
Doel Workshop 1: is het behandelen van de functionaliteiten van de Template Creater. De Template Creater is de tool om in ORT componenten en templates te maken. Een belangrijk onderdeel dat in de eerste workshop wordt behandelt is toevoegen van feature definitions van componenten. Dit zijn de kenmerken die we aan onze elementen, punten en/of objecten geven. (laagnaam, lijndikte, lijnstijl, kleur en weergave in situatie, dwarsprofiel en lengteprofiel).

Sessie 2
Workshop ‘Optimize Draw NLCS, doorsnede en plotcompositie
Door: The People Group, Scanopy
Tijdens deze workshop gaan de deelnemers zelf oefenen om met behulp van MicroStation V8i en Optimize Draw NLCS een NLCS tekening te maken inclusief doorsnede, legenda en plotcompositie. Het doel is om je in deze workshop verder mee te nemen in de mogelijkheden van de NLCS systematiek, de opmaak en presentatie van tekeningen met de tooling van Optimize Draw NLCS.

Sessie 3
Workshop ‘Participatie en het gebruik van Publiek Participatie GIS’
Door: Douwe Blanksma en Wyko Coopman, Ruimteschepper
Ervaar de kracht van het op eenvoudige wijze inwinnen van meningen en ideeën met behulp van (kaart)beeld in on-line enquêtes. Sinds de participatiewet van kracht is wordt er op vele manieren hard gewerkt aan betere processen in communicatie, betrokkenheid en planontwikkeling. Wat zijn struikelblokken en wat zou je kunnen toevoegen om op een moderne manier achterban en doelgroepen te verbinden en draagvlak te creëren. Na een korte inleiding wordt een platform gepresenteerd en passeren voorbeelden en mogelijkheden de revue. Na een korte instructie gaan alle deelnemers aan de slag om zelf een state-of-the-art bevraging te maken op basis van een voorbeeldkaart van een Bentley-gebruiker. De groep voert ook gezamenlijk een enquête uit en krijgt inzicht in standaard analyse en export mogelijkheden. De workshop is voor elke functionaris interessant die in zijn of haar werkveld betrokkenen wil laten participeren in het inventarisatie-, discussieer-, ontwerp-, presentatie- of evaluatieproces, bijvoorbeeld in projecten in de openbare ruimte. Er is geen hoogwaardige CAD/GIS-expertise of muisvaardigheid nodig.


Ronde 2, 11.05 – 12.25 uur

Sessie 4
Workshop ‘MicroStation naar Virtual Reality’ (vol)
Door:  3D focusgroep, Louis van Amerongen, Christiaan Post en Mark Stals
Tijdens deze workshop zullen we twee technieken behandelen om vanuit MicroStation een 3D model te exporteren naar een virtuele omgeving. Als eerste behandelen we hoe een sferische stereoscopische render gemaakt kan worden. Deze kunnen bekeken worden met een VR-viewer op een webpagina of smartphone. In tweede instantie gaan we met behulp van een Game Engine (Unity) een applicatie maken die afgespeeld kan worden op een Android telefoon. Hier zal je met behulp van een VR-bril doorheen kunnen lopen.

Sessie 5
Workshop ‘Grondwerk MX/OpenRoads – ook voor PowerCivil gebruikers’ 
Door: Erik van Dam, Boskalis en Mark Bos, Ballesta 
Met een terreinmodel en een ontwerp bereken je hoeveelheden en laat deze zien in een dwarsprofiel met annotatie van de hoeveelheden. Een rapportage maken van deze hoeveelheden. Het doorberekenen van hoeveelheden van een ontwerpwijziging inclusief nieuwe dwarsprofielen en annotaties. Het maken van een bestand t.b.v. uitzetwerk/machinebestand van het grondwerk.

Sessie 6
Workshop ‘Missing Maps’
Door: Koos Krijnders, Nederlandse Rode Kruis 
Project Missing Maps is een samenwerking tussen het Amerikaanse en het Britse Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en het Humanitarian OpenStreetMap Team. Deze organisaties willen kwetsbare gemeenschappen wereldwijd in kaart brengen. Het Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) heeft daarvoor tools ontworpen waarmee op basis van luchtfoto’s de gebieden ingetekend kunnen worden. Na een korte uitleg over het editen / tekenen in OpenStreetMap van Koos Krijnders gaan we daadwerkelijk aan de slag! Aan de hand van actuele satellietbeelden breng je een regio in kaart. Je hoeft geen ervaring te hebben, die ga je opdoen! Meer info op: http://rodekruis.github.io/missingmaps/guide.html


Ronde 3, 13.45 – 15.10 uur

Sessie 7
Workshop ‘Conversie AutoCAD
Door:  Paul Haffmans, Drie Linden
In de vorige sessie op Winterschool hebben we gekeken hoe we eenheden van AutoCAD en MicroStation op een lijn konden krijgen en DWG’s op de juiste plaats achter onze DGN. In deze sessie gaan we in op de remap-functie die ons ter beschikking staat om Autocad elementen op de door ons gewenste lagen en symbology te krijgen. We gaan een csv-bestand maken waarin we elementen selecteren op basis van hun eigenschappen en remappen naar uw eigen standaard of bijvoorbeeld de NLCS-standaard. Wat veel mensen niet weten, is dat deze functie ook te gebruiken is als remap functie tussen twee MicroStation-tekeningen.

Sessie 8
Workshop ‘kaarten bouwen met C-SAM generiek’
Door: Derk Nouwens, Crotec 
Bouw met behulp van C-SAM generiek een eigen thema kaart, inclusief registratie in Oracle. 
Opzet thematische verbeeldingen van deze kaart en bewerken van de geometrie m.b.v. C-SAM beheer.

Sessie 9
Workshop ‘Van vlakgerichte BGT en BRK uit PDOK naar een lijngericht CAD-bestand in MicroStation’ 
Door: Rico van Driel, GISkit
De BGT en BRK is via PDOK vrij verkrijgbaar. Om deze gegevens te kunnen gebruiken binnen MicroStation moeten ze eerst geconverteerd worden. Voor gebruik in CAD-tekeningen is een lijngerichte weergave van de BGT of BRK vaak handiger dan een vlak weergave. Vanuit onze leden kregen we dan ook de vraag of daar geen tool voor beschikbaar is. Na een tip van een TMC-er blijkt er een conversietool beschikbaar te zijn bij GISkit. Met behulp van de GISkit BGTDGN en BRKDGN converters kan iedereen eenvoudig zelf data conversies uitvoeren. De conversies kunnen handmatig of volledig automatisch uitgevoerd worden. In deze workshop zullen BGT- en BRK-gegevens vanuit verschillende bronnen en formaten geconverteerd worden naar MicroStation DGN-bestanden.

Sessie 10
Workshop ‘3D bestandsformaten importeren in MicroStation CONNECT Edition’
Door: 3D focusgroep, Louis van Amerongen, Christiaan Post en Mark Stals
Op het internet zijn duizenden gratis 3D-bjecten en of materialen beschikbaar. MicroStation staat er bekend om veel van deze externe bestandsformaten te kunnen importeren. In MicroStation CONNECT Edition is, in de lijst van te importeren bestandformaten, een interessant formaat bij gekomen; Revit RFA bestanden. Een RFA is een 3D parametrisch bestand. Tijdens deze workshop gaan we zelf parametrische RFA-bestanden downloaden, importeren én afmetingen aanpassen. Vervolgens gaan we SketchUp, Rhino en 3D Max bestanden importeren en onderzoeken of en hoe de bijgeleverde materialen weer gekoppeld kunnen worden. Als laatste zijn de LXP-materialen aan de beurt, dit zijn speciale MODO- rendermaterialen.

Sessie 11/12
Presentatie ‘InfaKit
Door: Henny Kooijman, Globox 
Bij Infrakit draait alles om het beheer van gegevens, zowel ontwerpgegevens als gemeten gegevens. Hierdoor is het BIM voor de uitvoering. Het is een cloud applicatie voor het uitvoeren van projecten en toegankelijk op iedere locatie, op elk device dat een internetbrowser ondersteunt. Het maakt gebruik van open formaten zoals XML, DXF en DWG. Hierdoor is het de nieuwe globale standaard voor infrastructuur en uitvoeringsprojecten. Voor meer details: zie www.infrakit.com.

Presentatie ‘Innovatie Hackaton’
Door: Jeroen van de Wiel, VNMG
VNMG is altijd op zoek om het maximale uit de beschikbare software te halen. Met behulp van de OpenRoads Technologie blijkt dat de rol van ontwerper en het van gehele ontwerpteam veranderd. Nog meer dan ooit beschikt de ontwerper over een bron aan informatie, dit dankzij de OpenRoads Technologie die het mogelijk maakt om een object gebaseerd model te bouwen in plaats van het lijnenmodel dat we gewend waren in MX.  Dit object gebaseerd model zorgt voor verhoogd inzicht in elke fase waardoor beslissingen sneller en beter worden genomen doordat de impact ervan beter is te overzien. Daarnaast zorgt de OpenRoads Technologie ervoor dat samenwerken met alle andere disciplines eenvoudiger is geworden waardoor de ontwerper nog meer een centrale rol in een project gaat spelen. De nieuwe technologie biedt dus tal van nieuwe kansen en deze willen we graag laten zien in een  uiterste testcase! Gedurende deze hackaton willen we live testen en laten zien wat maximaal mogelijk is om binnen een uur te ontwerpen met de nieuwe OpenRoads Technologie. Wat kan een ontwerpteam allemaal uitzoeken, ontwerpen en opleveren binnen een uur! De doelstelling is om vanuit Open Data (PDOK -> AHN, DTB, LAZ) een terreinmodel op te bouwen en op basis daarvan een assenontwerp op te bouwen. Aan de assen kunnen dan corridors worden gekoppeld met daarin verschillende Templates die zorgen voor een ontwerpmodel. Van dat model kunnen hoeveelheden worden bepaald, tekeningen en visualisatie worden gemaakt.


 


 

Ronde 4, 15.25 – 16.50 uur

Sessie 13
Workshop ‘MicroStation en Geografische Coordinaat Systemen’
Door: Dirk Boonstra, Bentley Systems 
Deze workshop is alleen voor MicroStation-gebruikers die objecten tekenen die aan de aarde gebonden zijn. Dus niet voor ontwerpers van fietsen, auto’s, schepen of vliegtuigen, maar wel voor de rest. Wat kunnen we in MicroStation EXTRA doen als MicroStation weet WAAR onze kaart op de aarde ligt. In een oefening ga je dat zelf ervaren.

Sessie 14
Workshop ‘Nederlandse template bibliotheek, deel 2’
Door: Mark Bos, Ballesta en Erik van Dam, Boskalis
Doel Workshop 2: Is het starten met het bouwen van componenten, deze componenten denk aan diverse kantopsluitingen, goot constructies, verhardingslagen etc. In de 2e workshop gaan we dus gemeenschappelijk bouwen aan de Nederlandse Template Bibliotheek en zal deze workshop worden voortgezet tijdens de komende WinterSchool.

Sessie 15
Workshop en presentatie:  ‘ProjectWise, stand van zaken en Start in doe-het-zelf-modus’
Door: ProjectWise focusgroep Benno van Ham, Paul Migchielsen en Johan Vreede
Deze sessie bestaat uit een presentatie en een workshop.

Presentatie: ‘Stand van zaken ProjectWise Connect’
Nieuwe en tot nu toe onderbelichte mogelijkheden van ProjectWise in  Connect Edition worden toegelicht. En veelgestelde vragen rond ProjectWise Connect Edition worden beantwoord: Hoe zat het ook al weer met de passports en licentiebeheer? Kan ProjectWise Connect Edition alleen maar in de cloud gehost worden?

Workshop: ‘Start in doe-het-zelf-modus’
In een sfeer van samenwerking wordt van de deelnemers gevraagd de opzet van een (kleine maar representatieve) fictieve ProjectWise-inrichting vorm te geven (onder begeleiding van focusgroep-leden, maar echt hands-on dus!) en te bespreken welke attributen en welke rechten nodig waren, en wat ook al weer de bedoeling van de workflow was. Op deze manier kunnen nieuwe ProjectWise gebruikers ervaren wat zoal nodig is voor de implementatie, en kunnen bestaande ProjectWise gebruikers wellicht nog wat puntjes op de i zetten, of onafgemaakte wensen in kaart brengen.

Sessie 16
Workshop ‘MicroStation naar Virtual Reality’ (herhaling)
Door:  3D focusgroep, Louis van Amerongen, Christiaan Post en Mark Stals
Tijdens deze workshop zullen we twee technieken behandelen om vanuit MicroStation een 3D model te exporteren naar een virtuele omgeving. Als eerste behandelen we hoe een sferische stereoscopische render gemaakt kan worden. Deze kunnen bekeken worden met een VR-viewer op een webpagina of smartphone. In tweede instantie gaan we met behulp van een Game Engine (Unity) een applicatie maken die afgespeeld kan worden op een Android telefoon. Hier zal je met behulp van een VR-bril doorheen kunnen lopen.

Sessie 17/18
Presentatie ‘MicroStation in VDI’
Door: The People Group 
Ervaringen van gemeentelijke organisaties met de implementatie van MicroStation in een Virtual Desktop omgeving. Hoe werkt het en wat zijn de voors en tegens.

Presentatie ‘Bentley & NedGraphics CONNECTed’
Door: Marck Niehof en Rijk Wesselo, NedGraphics 
Veel huidige MicroStation gebruikers werken met MicroStation V8i. Wij laten in een presentatie zien wat er mogelijk is met MicroStation CONNECT en hoe MicroStation CONNECT uw werkprocessen (nog) sneller maakt.
Allereerst starten we met het bouwen van een eigen menu. Dit biedt voordelen voor u als gebruiker, omdat u dan MicroStation CONNECT zo in kunt richten dat uw werk maximaal wordt ondersteund.
Ook de pakketten GEOCAD en NedPlan van NedGraphics zijn inmiddels CONNECT-ready. Tijdens de presentatie geven wij jullie hiervan een uitgebreide demo.
We sluiten af met enkele praktische en zeer bruikbare tips & tricks die het werken met MicroStation CONNECT vergemakkelijken.

 

 

 

 
Studiereis BIM Academy London PDF Afdrukken E-mailadres

Op 20 april gaat TMC Nederland op studiereis naar Londen en iedereen mag mee. Deze reis staat in het teken van BIM en we zijn te gast bij The BIM Academy.

De kosten van de reis zullen, afhankelijk van de kosten van de vlucht, maximaal € 250,- per persoon bedragen (afhankelijk van de ticketprijs). TMC Nederland regelt in overleg de tickets van het vliegtuig (vanaf Schiphol, Rotterdam of Eindhoven) en de trein in Londen en stuurt daarna een factuur. De vertrektijden zijn tussen 07.00 en 08.00 uur en ’s avonds ben je tussen 19.30 en 20.30 uur terug op het vliegveld in Nederland.

Programma:

09.30 uur Aankomst BIM Academy 
09.40 uur Introductie
10.00 uur The history of BIM in UK by Iain Miskimmin 
11.00 uur BIM in practice (part 1) 
12.00 uur Lunch
13.00 uur BIM in practice (part 2) 
14.00 uur Het digitale bouw- en beheerproces in Rotterdam door Corné Helmons van gemeente Rotterdam
Introductie BIM Loket en de Nederlandse aanpak door Jacqueline Meerkerk van BIM Loket
15.00 uur Q&A / discussion session (o.a. over overeenkomsten en verschillen tussen BIM in Nederland en UK)
15.20 uur Samenvatting
15.45 uur Afsluiting

Omschrijvingen

De Engelse centrale overheid heeft al jaren een actief BIM-beleid. Dit houdt onder meer in dat bouwprojecten (gebouwen, wegen, spoorwegen) die voor de Engelse overheid, zowel centraal als decentraal, gedaan worden en een zekere grootte hebben, gebruik moeten maken van BIM. Uiteraard betekent dit ook dat er eisen zijn m.b.t. wat dit inhoudt.

Hierdoor loopt Engeland voorop m.b.t. BIM, zeker ten opzichte van BIM in Nederland. Uiteraard gaat ook in Engeland het invoeren van BIM gepaard met de nodige uitdagingen. De eerste sessie geeft een indruk over de historie van BIM in Engeland, het waarom achter BIM en de huidige status. De ‘BIM in practice’ sessies behandelen wat het invoeren van BIM in de praktijk betekent. Dit is dus een beknopte case study, gerelateerd aan een infrastructuur project in Engeland.

Het uiteindelijke doel is een goed beeld te geven wat BIM is en hoe BIM geïmplementeerd kan worden, inclusief ‘lessons learned’.

De afgelopen jaren is BIM veelvuldig ingezet als vliegwiel voor het aanjagen van vernieuwingen in onze sector. De definitie van BIM is in de loop van de tijd ook geëvolueerd van Bouw Informatie Model (waarbij de nadruk lag op 3D-modellen) naar Bouw Informatie Management (hierbij ligt de nadruk op de informatie stromen van de assets). Om spraakverwarring te voorkomen en de volledige lading van de ontwikkelingen te dekken hanteren we in Rotterdam voortaan de term Digitaal Bouw en Beheerproces (DBB).

BIM

"Een idee achter het ideale Digitale Beheer- en Bouwproces is een informatiestroom die het beheren, ontwikkelen, inrichten, ontwerpen, specificeren en bouwen (dus al deze processen) optimaal ondersteunt en waarbij informatie wordt gebruikt tijdens de hele levenscyclus van objecten/ruimtes". Joris Goos, programma manager DBB.

Om deze informatiestroom op gang te brengen wordt hard gewerkt aan de pijlers (Informatiesystemen, SE, 2D/3D objecten modelleren, Rotterdam 3D) van dit systeem.

Er komen steeds meer en complexere data systemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren, internet of things, opendata en big data toepassingen. Met het toepassen van open standaarden brengen we de data op orde en wordt de uitwisseling gestandaardiseerd.

Systems Engineering (SE) schept structuur in het vertalen van klanteisen naar de uitvoering van een project, niet de techniek maar de behoefte van de klant staat centraal. Het toepassen van SE stelt je in staat om de risico's beter te beheersen, versnelt het aanbestedingstraject en helpt aantonen dat je bouwt wat de klant vraagt.

In de ontwerpprocessen vind een verschuiving plaats naar het objectgericht werken. Dit kan zowel in 2d (op basis van de NLCS) als in 3d. Door het modelleren van objecten in de CAD ontwerpen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het optimaliseren van het ontwerpproces. Denk hierbij aan 4d planningen, hoeveelheden rapportages, knelpunten analyses, visualisaties en de koppeling met Systems Engineering. Het toepassen van landelijke standaarden lijdt tot meervoudig datagebruik, waarbij diverse producten zijn te genereren en de onderlinge uitwisseling mogelijk wordt.

Rotterdam 3D biedt een platform om al deze data te publiceren in een eenvoudig toegankelijk 3d stadsmodel. Door de mogelijkheid om data te beheren, verzamelen en te ontsluiten is Rotterdam 3D een integraal onderdeel van diverse werkprocessen.

BIM Rotterdam
De meeste presentaties zullen in het Engels gegeven worden.

Interesse?

Interesse om met deze informatieve en gezellige reis mee te gaan of heb je meer vragen? Laat het ons dan weten via de mail (ilse@tricentric) of telefonisch (0297-360292). Na aanmelding wordt er contact opgenomen voor het boeken van de tickets etc.

 

 
Studiereis Londen – 20 april 2017 PDF Afdrukken E-mailadres

BIM studiereis Londen

Op 20 april gaat TMC Nederland op studiereis naar Londen en hiervoor nodigen wij ook jou van harte uit. Deze interessante reis staat in het teken van BIM.  We zijn te gast op het kantoor van The BIM Academy waar we informatieve presentaties voorgeschoteld krijgen. Meer info achter deze link.

 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 10

statistieken

Artikelen bekeken hits : 932590
TMC-Nederland, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting