Programma Winterschool 2017 Afdrukken

Programma

 

09.00 – 09.30

Ontvangst en registratie

09.30 – 09.45

Welkom van de voorzitters

Juryruimte

IJsbaan Lounge

Curling Lounge

Middenterrein

09.50 – 11.10

Workshop van MicroStation naar 3D print

Workshop Q&A MicroStation

Workshop
Optimize Draw NLCS
dwarsprofielen en plotcompositie

Presentatie MX Classic en VNMG Tools

plus

presentatie Ontwerpen 2.0

11.10 – 11.25

Korte pauze

11.25 - 12.45

Workshop Template ontwerp

Workshop
GeoDATA op ORDE

Workshop MicroStation CONNECT tips & trucs

Presentatie werkomgeving voor visualisatie en art-impressions

plus

Presentatie Bentley en 3D-modellen

12.45 – 13.30

Lunchpauze

13.30 – 14.50

Workshop OpenRoads – Grondwerk, Dijk en Weg

Workshop
fotomontage adhv AHN

Workshop
ProjectWise

Presentatie Tip! NedCore

plus

Presentatie PDOK/BAG/

BGT/Kadaster data koppelen en converteren

14.50 – 15.05

Korte pauze

15.05 – 16.25

Workshop Civil Cells OpenRoads

Workshop Q&A MicroStation

Workshop
Print Preparation incl. Bentley MAP

Presentatie NLCS in de keten

plus

Presentatie ProjectWise

16.25 – 18.00

Borrel en Fun

18.00 – 19.30

Afsluitend buffet

Programma

 


Ronde 1, 09.50 – 11.10 uur

Sessie 1
Workshop van MicroStation naar 3D print
Door: Richard Zethof, cad2reality
Het wordt vaak makkelijk gebracht, het maken van een 3D-printje. In de praktijk is bijna geen enkel 3D-bestand direct geschikt om te kunnen 3D-printen. Nu hoeft het vaak ook weer niet heel ingewikkeld te zijn om wel die mooie 3D-print te kunnen maken, maar dan moet je wel wat regels in acht nemen. Waar moet je dan aan denken bij het gebruik van MicroStation? Dat wordt uitgelegd in deze workshop, waarbij de verschillen tussen MicroStation V8i en MicroStation CONNECT Edition zeker ook aan de orde komen.

Sessie 2
Workshop Q&A MicroStation
Door: Mieke Pol, gemeente Eindhoven en Dirk Boonstra, Bentley Systems
Je werkt al jaren of juist nog maar net met MicroStation, maar je loopt tegen wat uitdagingen aan. Of hoe zou je een bepaalde tool efficiënter kunnen gebruiken waardoor je sneller tekent. Deze workshop, waarbij je zelf achter de knoppen gaat, staat in het teken van antwoorden geven op al je vragen m.b.t. het gebruik van MicroStation. Heb je een vraag voor MicroStation-goeroes Mieke en Dirk? Laat het ons van te voren je pijnpunten/uitdagingen/problemen weten via de mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) *.
Zij bepalen op voorhand welke onderwerpen ze gaan behandelen, maar gaan ook in op vragen uit de zaal mochten die er ter plekke zijn. Eén ding is zeker. Jij gaat naar huis met een hoop handigheidjes om je werk nog eenvoudiger/beter/sneller te kunnen doen!

* Deze sessie staat 2x op het programma. Heeft u een vraag/onderwerp ingediend via de mail, dan zorgen wij ervoor dat uw vraag/onderwerp op het door u gekozen tijdstip wordt behandeld.

Sessie 3
Workshop Optimize Draw NLCS – dwarsprofielen en plotcompositie
Door:  Marco Helleman, The People Group / Software & Trainingen
Tijdens deze workshop gaan de deelnemers zelf oefenen om met behulp van MicroStation V8i en Optimize Draw een NLCS-tekening te maken inclusief dwarsdoorsnede en plotcompositie. Het doel is om je in deze workshop mee te nemen in de mogelijkheden van de NLCS-systematiek, de opmaak en presentatie van tekeningen met de tooling van Optimize Draw NLCS.

Sessie 4
Presentatie MX Classic en VNMG tools
Door:  Henny Kooijman, Globox
Deze presentatie gaat in op een toevoeging aan MX voor alle leden van TMC en VNMG die beschikken over een MX-licentie. Het betreft enkele tools die nu niet in MX aanwezig zijn.
Via een demonstratie wordt een en ander verder toegelicht. Tevens wordt uit de doeken gedaan hoe de verspreiding van de tools en de bijbehorende licentiefile tot stand zal komen.

Presentatie Ontwerpen 2.0
Door: Jerry van Heek, Boskalis
Integraal Ontwerp Infrastructuur “Nu en Morgen”
De dialoog en interactie staan centraal in deze presentatie. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het traditioneel ontwerpproces en het nieuwe integraal ontwerpproces.
Door veranderingen in contractvormen krijgt de aannemer ontwerpverantwoordelijkheid.
Projecten worden in omvang groter en complexer wat een andere aanpak vraagt van het proces en de middelen. Het gebruik van BIM, Lean en Scrum gecombineerd in een digitale omgeving zal in de komende jaren toenemen.

 


Ronde 2, 11.25 – 12.45 uur

Sessie 5
Workshop Template ontwerp “Display Rules, Angle-Distance constraints en Vector constraints”
Door:  Mark Bos, Ballesta en Erik van Dam, Boskalis
In deze workshop gaan we een aantal templates bouwen waarbij display rules, Angle-distance en vector constraints gebruikt worden.
Display Rules: Het ontwerpen van templates waarbij bepaalde componenten zichtbaar of onzichtbaar zijn onder bepaalde voorwaarden.
Angle-distance en Vector constraint in grondwerk templates. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde laagdikte klei of teelaarde die gemodelleerd moet worden.

Sessie 6
Workshop MicroStation CONNECT Edition – Tips & Trucs
Door: Ingeborg Hoogenwerf, The People Group / Software & Trainingen
Nieuwigheidjes, copy commando, gebruik van de oude Task-menu’s , Accudraw shortcuts, display rules en nog veel meer. Wat je nog niet wist over MicroStation CONNECT Edition.

Sessie 7
Workshop GeoDATA op ORDE
Door: Coen Wessels, Nexpri en Rolf Bruijn, Ruimteschepper
Grip op Ruimtelijke Dataprocessen, heb je dat? Hoe krijg je dat? Werken wij struktureel aan verbetering en borging van de gewenste datakwaliteit?
In een interactieve workshop gaan deelnemers aan de slag met vragen over dit - eigenlijk altijd, maar voor de invoering van de Omgevingswet - toch erg belangrijke onderwerp.
Hoe gaat de locatiegebonden informatie betrouwbaar zijn in datagestuurde besluitvormingsprocessen? Een enorme kans voor Geo-afdelingen om met de rugwind van de Omgevingswet te starten met meten, leren en verbeteren.

Sessie 8
Presentatie Werkomgeving voor visualisatie en het maken van art-impressions
Door: Frans Wagenmakers, Buro GraphicStation
De werkomgeving is bruikbaar voor alle mogelijke onderwerpen. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard items die in MicroStation voorhanden zijn. De vraag is alleen hoe en welke mogelijkheden gebruik ik om zo snel mogelijk het gewenste resultaat te bereiken? In deze presentatie krijgt u een stappenplan voorgeschoteld waarbij een project (bedrijfsgebouw) van de start tot het eindresultaat wordt doorgenomen. Hierbij komt de SEED file en de werkmethode in deze  werkomgeving uitvoerig aan de orde. Je krijgt uitleg over het gebruik van voorgeprogrammeerde materiaaldefinities direct gekoppeld aan level en kleurnummers en het gebruik van celbibliotheken en reference files. Belangrijk is de organisatie en het overzicht van de opgebouwde 3D-objecten, zodanig dat zij snel gevonden worden en toegepast kunnen worden in het ontwerp.

Presentatie Bentley en 3D-stadsmodellen
Door: Gijsbert Noordam, Bentley Systems
2D of 3D is een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Duidelijk is dat 3D zich een duidelijke plaats heeft verworven in de wereld van ontwerp en ruimtelijke informatie.  In deze sessie wordt ingegaan op de ideeën van Bentley over het fenomeen 3D-Stadsmodellen. Voorbeelden van gebruikers en relevante oplossingen passeren de revue, terwijl aan de hand van nieuwste ontwikkelingen een blik op de toekomst wordt geworpen.

 


 

Ronde 3, 13.30 – 14.50 uur

Sessie 9
Workshop OpenRoads - Grondwerk Dijk en Weg
Door:  Erik van Dam, Boskalis en Mark Bos, Ballesta
Combineer verschillende corridors tot een ontwerp, met gebruik van target aliasing, point control en toegepaste end conditions in het template. Aan bod komt ook het controleren van de verschillende templates in het dynamische dwarsprofiel.

Sessie 10
Workshop Fotomontage adhv AHN
Door: Louis van Amerongen, gemeente Amsterdam en Mark Stals, gemeente Eindhoven
In deze workshop wordt uitgelegd hoe er met behulp van MicroStation en de AHN3 een 3D-model van een toekomstige situatie in een foto gemonteerd kan worden. Er worden lijnen gemaakt die zowel in een foto, als de AHN3 voorkomen. Door deze lijnen te gebruiken als uitlijnpunten bij de fotomatchtool, kan een betrouwbare fotomontage gecreëerd worden.
Kennis van 3D-modelleren / navigeren en de fotomatchtool zijn een pré.

Sessie 11
Workshop ProjectWise
Door: Focusgroep ProjectWise (Benno van Ham, Cees Mantel, Paul Migchielsen en Johan Vreede)
De focusgroep ProjectWise zet haar koers met expliciet betrekken van gebruikers bij de inhoud van presentaties ook tijdens de Winterschool voort, in een compacte vorm. Een of meerdere veelgevraagde onderwerpen die door de gebruikers zijn aangegeven (zoals rechtensysteem en onderhoud picklists) zullen op een interactie manier behandeld worden aan de hand van voorbeelden, concrete vragen en praktische tips. Dit keer, hoe zat het ook alweer? Binnen ProjectWise zijn heel veel manieren om rechten in het systeem in te stellen. Van simpele maprechten tot complexe problemen gerelateerd aan de samenwerking tussen allerlei instellingen en rechten in het systeem. Hoe en waar kun je allemaal rechten instellen in het systeem, wat is de Best Practice voor veel gebruikers en hoe los je problemen met rechten op in de omgeving? Binnen de workshop ga je in anderhalf uur zelf met kleine groepjes aan de slag om te begrijpen hoe rechten werken en hoe je ze het beste kunt instellen in de omgeving.

Sessie 12
Presentatie Tip! NedCore: Centraal en integraal objectenbeheer zonder berichtenverkeer
Door: Jeroen van der Lee, NedGraphics en Jan-Peter Reumerman, DataQuint B.V.
De BAG en BGT hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om het beheer van objectgeometrie integraal te organiseren en de verantwoordelijkheid centraal te beleggen. De lijst van basis- en (kern)registraties die allemaal geometrie als gemeenschappelijk kenmerk hebben, is ronduit indrukwekkend. Denk met name aan BAG, BGT, BOR, WRO, WOZ en BRK/Wkpb. Een efficiënt georganiseerde centrale objectenregistratie bespaart uw organisatie tijd en geld. Daarnaast wordt de kwaliteit van de geregistreerde data aanmerkelijk verhoogd door het objectenbeheer in samenhang uit te voeren.
In deze sessie toont NedGraphics samen met DataQuint, in een live demo de oplossing NedCore voor het centraal en integraal beheer van objectgeometrie zonder berichtenverkeer!

Presentatie Eenvoudig PDOK, BAG, BGT en Kadaster data koppelen en converteren in MicroStation GeoData
Door: Paul Haffmans, The People Group / Software & Trainingen
Eenvoudig PDOK BAG, BGT en Kadaster kaartlagen en services in MicroStation aanspreken en data rechtstreeks importeren in je dgn-file zonder Bentley Map! Flexibel genereren van (actuele) ondergronden voor je afdeling, je opdrachtnemers of adviesbureaus om snel te kunnen starten met bijvoorbeeld ontwerpwerkzaamheden, groentekening of vergunningstekening.

 


 

Ronde 4, 15.05 – 16.25 uur

Sessie 13
Workshop Civil Cells OpenRoads
Door: Remco Kluiver, Nobleo en Tobias Rooijers, The People Group
De Civil Cell is een verzameling gebonden ontwerpelementen dat de ontwerper in staat stelt tijd te besparen en zijn of haar efficiëntie te verhogen. In deze workshop zullen de cursisten zelf een civil cell gaan maken in de vorm van een pechhaven die is toe te passen op elke willekeurige rijbaan en deze gaan plaatsen in een ontwerp. Op deze manier wordt een begin gemaakt met het opzetten van een bibliotheek die de cursist op elk project kan gebruiken.

Sessie 14
Workshop Q&A MicroStation
Door: Mieke Pol, gemeente Eindhoven en Dirk Boonstra, Bentley Systems
Je werkt al jaren of juist nog maar net met MicroStation, maar je loopt tegen wat uitdagingen aan. Of hoe zou je een bepaalde tool efficiënter kunnen gebruiken waardoor je sneller tekent. Deze workshop, waarbij je zelf achter de knoppen gaat, staat in het teken van antwoorden geven op al je vragen m.b.t. het gebruik van MicroStation. Heb je een vraag voor MicroStation-goeroes Mieke en Dirk? Laat het ons van te voren je pijnpunten/uitdagingen/problemen weten via de mail ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). *
Zij bepalen op voorhand welke onderwerpen ze gaan behandelen, maar gaan ook in op vragen uit de zaal mochten die er ter plekke zijn. Eén ding is zeker. Jij gaat naar huis met een hoop handigheidjes om je werk nog eenvoudiger/beter/sneller te kunnen doen!

* Deze sessie staat 2x op het programma. Heeft u een vraag/onderwerp ingediend via de mail, dan zorgen wij ervoor dat uw vraag/onderwerp op het door u gekozen tijdstip wordt behandeld.

Sessie 15
Workshop Print Preparation incl. Bentley MAP
Door: Derk Nouwens, Crotec
Tijdens deze workshop leer je hoe je, met behulp van Print Preparation, een voor-gedefinieerde lay-out t.b.v. een afdruk maakt. Dit inclusief een gegenereerde legenda van de thematisch vormgegeven GIS-objecten in Bentley MAP.

Sessie 16
Presentatie NLCS in de keten
Door: Wietse Balster en Vincent Wijnands, gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam heeft 3 jaar geleden de Nederlandse CAD-standaard (NLCS) omarmd binnen het Ingenieursbureau. Zowel de eigen mensen als opdrachtnemers leveren producten conform NLCS. Traditioneel richt de NLCS zich op de GWW-sector, maar vanaf versie 4.0 is er de mogelijkheid om NLCS in te zetten voor planvorming. Binnen de gemeente Amsterdam is deze mogelijkheid aangegrepen om ook de ontwerpers conform NLCS te laten werken. Door tenslotte de BGT conform NLCS aan te bieden, is een grote stap gezet om de gehele ‘keten’ van tekenproducten te sluiten. Het delen van de ervaringen van de afgelopen drie jaar staat centraal in deze presentatie en discussie.

Presentatie ProjectWise
Door: Benno van Ham, SolvH, Hans Koorneef, Bentley en Johan Vreede, Studio 4D
Tijdens deze presentatie worden de nieuwste ontwikkelingen van ProjectWise CONNECT toegelicht, inclusief het licentiesysteem (passports en visa). Tevens wordt een beknopt overzicht van de recent verbeterde of toegevoegde modules gegeven. Er is ruimte voor vragen en suggesties voor toekomstige bijeenkomsten.