Over TMC Afdrukken

TMC-Nederland 'een Bentley gebruikersvereniging' is de officieel geregistreerde gebruikersvereniging voor en door gebruikers van MicroStation en andere Bentley producten in Nederland.

TMC-Nederland is in 1996 opgericht door een aantal MicroStation gebruikers met de bedoeling een platform op te richten waar de gebruikers in Nederland de mogelijkheid wordt geboden met elkaar in contact te treden.

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden is TMC-Nederland een gebruikersgroep voor veel meer dan alleen MicroStation. Sinds de oprichting van TMC-Nederland is het productportfolio van Bentley enorm uitgebreid. TMC-Nederland is meegegroeid en heeft Focusgroepen en werkgroepen voor uiteenlopende producten en disciplines.

Wat wil en doet TMC-Nederland?
Door middel van bijeenkomsten kunnen ervaringen, ideeën, problemen etc. onderling besproken en uitgewisseld worden. Daarnaast wil TMC-Nederland een intermediair zijn naar de Bentley organisatie met suggesties, verbeteringen, wensen en eisen met betrekking tot Bentley produkten. Door een goede relatie met Bentley en een sterke samenwerking van de gebruikers onderling kan meer bereikt worden. Daarnaast wil de TMC ondersteuning en medewerking van derde partijen bewerkstelligen om te komen tot invulling van deze doelen.

TMC-Nederland wil deze doelen bereiken door Focusgroepen op te richten waarin gebruikers bij elkaar worden gebracht die werkzaam zijn op hetzelfde vakgebied of deel uitmaken van hetzelfde marktsegment.

Indien er interesse bestaat bij een groep leden om een Focusgroep voor een vakgebied op te richten zal dit ook ondersteund worden, mits dit te maken heeft MicroStation of andere Bentley producten.

Om de Focusgroeps te kunnen oprichten hebben we mensen nodig die deze Focusgroep willen leiden. Zonder inzet van de leden is er geen vereniging mogelijk. Meld je dus nu aan om een Focusgroep op jouw vakgebied op te richten cq. te leiden. Je kan hierbij natuurlijk alle medewerking van het bestuur verwachten. Voor diverse vakgebieden is al steun toegezegd van Bentley partners.

Het bestuur
TMC-Nederland is een vereniging en heeft een bestuur. Dit bestuur is onafhankelijk van Bentley en kan maximaal uit vijf leden bestaan. De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:

Voorzitter
Paul Haffmans - Drie Linden
Secretaris
Nico van Caspel - gemeente Hoorn
Penningmeester
Dolf de Rooij - gemeente Amstelveen
Bestuurslid
Erwin van Leiden - Syntrophos
Bestuurslid
Arjan Koelewijn - Bureau NegenTien, Gemeente Utrecht