ProjectWise Focusgroep Afdrukken

De doelstelling van de ProjectWise Focusgroep is het  belichten van het van praktisch gebruik van ProjectWise voor elke organisatie die zich met tekeningbeheer in de breedste zin van het woord wil bezighouden. De TMC Focusgroep ProjectWise is bedoeld voor bestaande en voor toekomstige gebruikers.
Deze gebruikers kennen veel praktische vragen die misschien door een andere gebruiker eenvoudig te beantwoorden zijn. Het zou mooi zijn als je met dergelijke vragen eenvoudig terecht kon bij die anderen. Twee weten tenslotte altijd nog meer dan een  Contacten leggen is dus van groot belang. De TMC Focusgroep ProjectWise wil dit dan ook zeker stimuleren.

Daarnaast zullen nieuw ontwikkelingen uiteraard nauwgezet in de gaten gehouden worden, en vooral de praktische mogelijkheden - voor bestaande en nieuwe gebruikers - zijn daarbij punt van aandacht.

De Focusgroep wil door presentaties van gebruikers en van vakdeskundigen informatie-overdracht bevorderen, en eventuele discussies daarbij niet uit de weg gaan. De bedoeling is dat daarbij ook verder wordt gekeken “dan de neus lang is”.
Samen kunnen we punten onder de aandacht brengen die anders misschien te weinig aandacht zouden krijgen.

De TMC Focusgroep ProjectWise stelt zich tot doel minimaal 2 bijeenkomsten per jaar te organiseren over onderwerpen die op een of andere manier met ProjectWise te maken hebben.

Het bestuur bestaat uit:

  • Johan Vreede, voorzitter (Studio 4D)
  • Paul Migchielsen (gemeente ’s-Hertogenbosch)
  • Benno van Ham – SolvH
  • Cees Mantel – HVC Groep (aspirant bestuurslid)
  • Ian Emmery - Boskalis